Pon. - Sob. 9:00 - 19:00

+48 881 233 171

Moje konto
Pon. - Sob. 9:00 - 19:00

+48 881 233 171

Moje konto
Ubezpieczenia

Spokój i komfort spędzania wakacji na morzu

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

Każdy oferowany na naszym portalu jacht jest w pełni ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej i Casco. Zakres i szczegółowe warunki tych ubezpieczeń wynikają ze specyficznych wymagań danego kraju na wodach którego odbywa się żegluga. To bardzo ważna sprawa dla ochrony jachtu i tego co się z nim dzieje podczas żeglugi. Inna sprawa to ochrona dla Ciebie i Twojej załogi.

Koszty leczenia lub zdarzenia mające miejsce na lądzie niestety nie wchodzą w zakres tych ubezpieczeń. Ponadto koszty ratownictwa osób oraz transportu nie wchodzą nawet w zakres ochrony świadczonej przez NFZ na terenie Unii Europejskiej,

Nasza oferta pokrywa tę lukę i zawiera sprawdzone i dopasowane do potrzeb żeglarzy opcje ubezpieczenia załogi. Można to zrobić wygodnie przy rezerwacji jachtu, zajmie to tylko chwilę, kosztuje niewiele, a zapewnia spokój i komfort spędzania wakacji na morzu.

Planuj rejs wcześniej, korzystaj z promocji First Minute bez obawy, że coś nie pozwoli ci wypłynąć i stracisz wpłacone pieniądze.

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI I PRZERWANIA CZARTERU

Podczas rezerwacji możesz również wygodnie skorzystać z ubezpieczenia na wypadek rezygnacji lub przerwania czarteru. Wystarczy zaznaczyć jeden box podczas rezerwacji jachtu. Możesz to również zrobić później, sprawdź szczegóły w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtów.

Otrzymasz zwrot kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru lub konieczności jego przerwania spowodowanych zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich. W ramach oferowanego ubezpieczenia w wariancie 100% MAX otrzymasz nawet pełny zwrot kosztów rezygnacji lub przerwania czarteru. Wystarczy posiadać opłaconą polisę oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia które zburzyło Twój rejs.

Powody rezygnacji lub przerwania podróży objęte ubezpieczeniem 

 

Wariant 100% MAX

Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, brak konieczności hospitalizacji

 

Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich do 32 tygodnia

 

Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu na czas podróży

 

Śmierć ubezpieczonego lub wpółuczestnika podoróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej

 

Śmierć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa

 

Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem

 

Utrata pracy zawartej na czas nieokreślony lub określony przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

 

Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania pracy

 

Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbednych w podróży

 

Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

 

Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

 

Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postepowaniu rozwodowy

 

Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu

 

Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego

 

Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży

 

Nowość! Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium

 

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich będące następstwem choroby przewlekłej

 

Nowość! Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeza Kości Słoniowej, Ukrainy - obwodu donieckiego i ługańskiego

 

Inny udokumentowany powód

 

Ubezpieczenie rezygnacji możesz wykupić również przed potwierdzeniem rezerwacji (wpłaceniem I raty).

Można je wygodnie zakupić podczas rezerwacji lub potem, ale nie później niż 7 dni przed wypłynięciem w rejs.

Dane osób objętych ubezpieczeniem należy podać w Koncie Klienta lub drogą mailową do 3 dni od potwierdzenia rezerwacji. 

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia są opisane w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się do pobrania w linkach na dole strony.

 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI (TRAVEL WORLD)

Standardowo oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie).

Standardowym ubezpieczeniem objęta jest żegluga do 20Mm (około 36 km) od brzegu, co jest wystarczające w przypadku większości rejsów czarterowych.

Zakres ubezpieczenia

Standard Mini

Standard Plus

The Best

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL)

15.000 EUR

30.000 EUR

300.000 EUR

Choroby przewlekłe

NIE

TAK

Koszty hospitalizacji

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty leczenia ambulatoryjnego poza USA, Kanadą, Japonią i Australią

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Leczenie ambulatoryjne - USA, Kanada, Japonia, Australia

2.000 EUR

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty przedwczesnego porodu

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Leczenie stomatologiczne

300 EUR

Komora dekompresyjna

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Koszty ratownictwa i poszukiwań

5.000 EUR

10.000 EUR

Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Całodobowy dyżur Centrum Pomocy

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Organizacja pomocy medycznej

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacji

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Asystent językowy

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h

TAK

Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej

1.000 EUR

Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej

7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia

2.000 EUR

Organizacja dostarczenia leków

TAK

Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczach

TAK

Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji

7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie

Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji

500 EUR

Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego

NIE

500 EUR

Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych

NIE

TAK

Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów

NIE

TAK

Udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta

NIE

TAK

Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnego

NIE

TAK

Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej

NIE

1.200 EUR

Opieka nad nieletnimi dziećmi

NIE

2.500 EUR

Pośredniczenie w przekazaniu kaucji

NIE

TAK

Organizacja i pokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemu

NIE

2.500 EUR

Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotu

NIE

200 EUR

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3.000 EUR

5.000 EUR

10.000 EUR

- w tym (NNW) - Uszczerbek na zdrowiu

3.000 EUR

5.000 EUR

10.000 EUR

- w tym (NNW) - Śmierć ubezpieczonego

1.800 EUR

3.000 EUR

6.000 EUR

Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP)

300 EUR

500 EUR

1.000 EUR

Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)

NIE

150 EUR

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

NIE

50.000 EUR

100.000 EUR

- w tym (OC) - Szkody w mieniu

NIE

20% sumy gwarancyjnej

- w tym (OC) - Szkody na osobie

NIE

100% sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)

NIE

TAK

Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej (MD)

NIE

TAK

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się do pobrania na dole strony. Oferujemy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

Właściciel strony internetowej Yachtgo.eu zawarł polisy generalne  

Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 498/2019 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

oraz posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizzatorów Turystyki i Przedsiębiorstw Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 25187

 

Pliki do pobrania

Gwarancja ubezpieczeniowa - skan

Wpis do rejestru - skan

nausys dotpay facebook

Kontynuując wizytę na naszej stronie akceptujesz użycie plików cookie. Dowiedz się więcej.