L O A D I N G

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

Każdy oferowany na naszym portalu jacht jest w pełni ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej i Casco. Zakres i szczegółowe warunki tych ubezpieczeń wynikają ze specyficznych wymagań danego kraju na wodach którego odbywa się żegluga. To bardzo ważna sprawa dla ochrony jachtu i tego co się z nim dzieje podczas żeglugi. Inna sprawa to ochrona dla Ciebie i Twojej załogi.

Koszty leczenia lub zdarzenia mające miejsce na lądzie niestety nie wchodzą w zakres tych ubezpieczeń. Ponadto koszty ratownictwa osób oraz transportu nie wchodzą nawet w zakres ochrony świadczonej przez NFZ na terenie Unii Europejskiej,

Nasza oferta pokrywa tę lukę i zawiera sprawdzone i dopasowane do potrzeb żeglarzy opcje ubezpieczenia załogi. Można to zrobić wygodnie przy rezerwacji jachtu, zajmie to tylko chwilę, kosztuje niewiele, a zapewnia spokój i komfort spędzania wakacji na morzu.

Planuj rejs wcześniej, korzystaj z promocji First Minute bez obawy, że coś nie pozwoli ci wypłynąć i stracisz wpłacone pieniądze.

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI I PRZERWANIA CZARTERU

Podczas rezerwacji możesz również wygodnie skorzystać z ubezpieczenia na wypadek rezygnacji lub przerwania czarteru. Wystarczy zaznaczyć jeden box podczas rezerwacji jachtu. Możesz to również zrobić później, sprawdź szczegóły w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtów.

Otrzymasz zwrot kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru lub konieczności jego przerwania spowodowanych zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich. W ramach oferowanego ubezpieczenia w wariancie 100% MAX otrzymasz nawet pełny zwrot kosztów rezygnacji lub przerwania czarteru. Wystarczy posiadać opłaconą polisę oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia które zburzyło Twój rejs.

Powody rezygnacji lub przerwania podróży objęte ubezpieczeniem  Wariant 100% MAX
Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, brak konieczności hospitalizacji 
Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich do 32 tygodnia 
Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu na czas podróży 
Śmierć ubezpieczonego lub wpółuczestnika podoróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej 
Śmierć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa 
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem 
Utrata pracy zawartej na czas nieokreślony lub określony przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania pracy 
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbednych w podróży 
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postepowaniu rozwodowy 
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu 
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego 
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży 
Nowość! Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium 
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich będące następstwem choroby przewlekłej 
Nowość! Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeza Kości Słoniowej, Ukrainy – obwodu donieckiego i ługańskiego 
Inny udokumentowany powód 

Ubezpieczenie rezygnacji możesz wykupić również przed potwierdzeniem rezerwacji (wpłaceniem I raty).

Można je wygodnie zakupić podczas rezerwacji lub potem, ale nie później niż 7 dni przed wypłynięciem w rejs.

Dane osób objętych ubezpieczeniem należy podać w Koncie Klienta lub drogą mailową do 3 dni od potwierdzenia rezerwacji. 

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia są opisane w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się do pobrania w linkach na dole strony.

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI (TRAVEL WORLD)

Standardowo oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie).

Standardowym ubezpieczeniem objęta jest żegluga do 20Mm (około 36 km) od brzegu, co jest wystarczające w przypadku większości rejsów czarterowych.

Zakres ubezpieczeniaStandard MiniStandard PlusThe Best
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL)15.000 EUR30.000 EUR300.000 EUR
Choroby przewlekłeNIETAK
Koszty hospitalizacjiDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty leczenia ambulatoryjnego poza USA, Kanadą, Japonią i AustraliąDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie ambulatoryjne – USA, Kanada, Japonia, Australia2.000 EURDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty przedwczesnego poroduDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie stomatologiczne300 EUR
Komora dekompresyjnaDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty ratownictwa i poszukiwań5.000 EUR10.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitalaDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymiDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznejDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznejDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w PolsceDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Całodobowy dyżur Centrum PomocyDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja pomocy medycznejDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacjiDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Asystent językowyDo wysokości sumy ubezpieczenia KL
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48hTAK
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej1.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia2.000 EUR
Organizacja dostarczenia lekówTAK
Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczachTAK
Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczegoNIE500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczychNIETAK
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentówNIETAK
Udzielenie pomocy przy zablokowaniu kontaNIETAK
Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnegoNIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznejNIE1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmiNIE2.500 EUR
Pośredniczenie w przekazaniu kaucjiNIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemuNIE2.500 EUR
Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotuNIE200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)3.000 EUR5.000 EUR10.000 EUR
– w tym (NNW) – Uszczerbek na zdrowiu3.000 EUR5.000 EUR10.000 EUR
– w tym (NNW) – Śmierć ubezpieczonego1.800 EUR3.000 EUR6.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP)300 EUR500 EUR1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)NIE150 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)NIE50.000 EUR100.000 EUR
– w tym (OC) – Szkody w mieniuNIE20% sumy gwarancyjnej
– w tym (OC) – Szkody na osobieNIE100% sumy gwarancyjnej
Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)NIETAK
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej (MD)NIETAK

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się do pobrania na dole strony. Oferujemy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

Właściciel strony internetowej Yachtgo.eu zawarł polisy generalne  

Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 498/2019 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

oraz posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorstw Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 25187

Pliki do pobrania

Gwarancja ubezpieczeniowa – skan

Wpis do rejestru – skan

Wyślij zapytanie

Zostaw telefon, a nasz doradca zadzwoni do Ciebie.

    Skontaktuj się z nami